Beweeg mee! Hasseler Es

Beste mensen,
Sinds eind vorig jaar proberen we in de Hasseler Es een Vitalityclub te starten. Een laagdrempelige beweeggroep
voor 50 plussers die met elkaar bewegen in de buitenlucht.
Elders in Nederland (en in Twente) zijn dit soort clubs met succes opgericht.
Ze geven bewoners laagdrempelig een impuls naar zowel beweging als het opdoen van nieuwe sociale contacten (zie www.vitality-club.nl).   
We willen graag iedereen informeren over de kracht van de Vitalityclub en andere bestaande initiatieven op gebied van meer bewegen en gezond leven.
Samen kunnen we meer dan alleen! 

Bijgevoegd vindt u onze  flyer voor deze avond. Het zou fijn zijn als u ook uw netwerk op deze bijeenkomst attendeert.

Gaag opgave vóór 20 maart bij a.kleingebbink@wijkracht.nl

Wij hopen u te mogen begroeten!

Hartelijke groet,

Els, Tanja, Mieke en Ankie.

Locatie

Het Wijkhuys Hasselo
Henry Woodstraat 62, Hengelo